Laboratorium på DTU


''RUMMET MELLEM RØRENE''. Rørene der transporterer kemikalier og gasser til et laboratorium er inspiration og ledetråd i udarbejdelsen af skitser til en laboratoriebygning til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) nord for København. Kontorer ligger mod syd og laboratorier mod nord. Bygningens funktion afspejles i facader og plan. Byggematerialer er gule mursten, beton og rustfri stålrør. (arkitekt, idé)


Laboratorium 2

Gipsmodel, Idé & Plan

              

labfotos 6,7,8 copy 2


labfotos 3, 4, 5 copy 4


labfotos 3, 4, 5 copy 6

Modelfotos


lab facadeskitse


lab stor vestfacade - Version 2

Facader


lab snit 2

Snit


lab stor plan

Plan         

© Peter Holm 2017