Kontorhuse

Previous

60 etagers højhus ved Haihe floden i Tianjin, Kina. Højhuset ligger hvor flodløbet drejer, og bygningens facader er synlige på lang afstand. Konstruktionen er mest massiv forneden og er mere spinkel højere oppe. Kontorer og erhverv er forneden og hotel og bolig er foroven. Areal: 120.000 m² (idé og udarbejdelse af bygning & landskab)

Højhus - Version 5


Kontorhuse til mindre firmaer omkring grønne haver. De udkragede tage giver skygge og ly for regnen i det varme og regnfulde klima i Wuhan, Midtkina og indbyder til udendørs kontakt mellem de forskellige kontorers ansatte. Tagene giver identitet til den enkelte bygning, kendetegner bebyggelsen og giver den helhed. Areal: 5000 - 7000 m² pr. bebyggelse. (idé og udarbejdelse af bygninger & landskab, under forberedelse)

nk22-hxp-ch 副本副本 副本 - Version 3


Kontorer i en terrasseret bygning placeret omkring en beplantet plads. Gårde og haver placeret omkring på de forskellige plateauer sikrer godt arbejdsmiljø til det enkelte kontor, og de danner ramme for møder og liv mellem de enkelte kontorer. De dobbelthøje rum anvendes til kantine, bibliotek, motion og konferencer. Areal: 8000 - 10000 m² (idé og udarbejdelse af bygninger & landskab)

nk02 - Version 3


© Peter Holm 2017