Grønne Høje

Boliger og erhverv i Wuhan i Midtkina. De grønne beplantede høje er byggeriets hovedtræk. Det sociale liv har gode og sikre rammer at udfolde sig i på områdets pladser og grønne områder. Områdets interne veje gør adgang nem, og der er parkering inde i højene, så beboere kan parkere bilen tæt på deres hjem. Fodgængere har fortrinsret på de interne veje. Da vindretningen overvejende er øst/vest, sikrer placeringen af højene & husene en god vindcirkulation, og i de varme somre køler de mange træer området med deres skygge, luften er renere og larm fra trafikken udenfor dæmpes. Byggeriet er bæredygtigt, regnvand opfanges ved højene og genbruges, og husblokkene har solceller på de sydvendte skrå tage. Areal: 200.000 m². (idéskitse for privat ejendomsudvikler)

24 12 2010 Section 2 拼-Model - Version 2Green Areas - Version 2

Landskab


24 12 2010 Section 2 拼-Model - Version 5

Parkering


Residential - Version 2

Boliger


Commercial - Version 2

Erhverv


Pladser - Version 2

Pladser

© Peter Holm 2017